Koncert pro Diplomatickou akademii MZV ČR

Do programu SRP na rok 2012 koncert pro studenty Diplomatické akademie Ministarstva zahraničních věcí nebyl zařazen, přesto se 21. srpna 2012 uskutečnil.

Předseda spolku F. Moser po nesnadných jednáních zajistil konání koncertu Dobrovolného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů v sále Městského muzea.

Studenti i diváci, kteří zaplnili celý sál, vyslechli pěkný koncert skladeb různých žánrů a melodické písničky podpořili potleskem.

Koncert přispěl k propagaci města, o čemž svědčí děkovný dopis Ministerstva zahraničních věcí.

22. srpna 2012 byl v sále muzea předán list čestného členství v SRP a odznak Otavská perla čestnému členovi SRP Prof. Ferdinandu Kinskému. Při příjemném rozhovoru s panem profesorem bylo zřejmé, že si čestného členství váží a rád se s rodáky setkává.

Prof. F. Kinský a žáci Dipl. Akademie MZV

Prof. F. Kinský a žáci Dipl. Akademie MZV

Dobří přátelé - F. Moser a Prof. F. Kinský
Dobří přátelé – F. Moser a Prof. F. Kinský

 

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.