Z činnosti spolku 2001-2010

V roce 2001 doznívaly příznivé ohlasy obnovy zvonů. V lednu byl natočen hlas zvonů a zhodnocena zvuková harmonie. V březnu přijel na besedu Zahrada a zahradničení p. Fišer z Plzně. Jeden z mnohých zájezdů směřoval do Zbraslavi na exkursi zvonařské dílny p. Manouška. V červnu se konal táborák s posezením a smažením ryb u škrobárenských rybníků. Akce měla výborný ohlas. Zajímavá byla listopadová přednáška Phdr.O. Sládka Archivy a odboj. Spolek začal s úpravou zdi u Červené věže. Byly vyznačeny městské turistické okruhy zelené a červené barvy v nejkrásnějším okolí města.

V roce 2002 někteří členové spolku navštívili okolí německého alpského města Berchtesgadenu.

V roce 2003 přijel p. Smitka ze Svéradic, aby hovořil o historii města.V listopadu ak. malíř L. Kovář vyprávěl o sklářství a o umění se sklem spojeným. Připomeňme jeden z mnoha výletů – na výlet do Blanského lesa na Kleť mnozí nezapomenou. Tradicí se stala organizace koncertů pro studenty Diplomatické akademie při MZV České republiky. Zpívalo se a hrálo v kostele v Kašperských Horách.

V roce 2004 na jaře vyprávěla p. J. Moserová o své umělecké cestě do Japonska a v říjnu MUDr. M. Chvátalová o Přední Asii. V tomto roce se také tradicí stala pouťová setkání rodáků. Vynikající byl koncert pro studenty DA v nově opraveném hřbitovním kostele sv. Jana Křtitele. Zazněla Hubertská mše v podání Mysliveckého sdružení Přátelé z Rokycan. Dvořákovy Biblické písně zpíval Fr. Moser. Pěkný byl zájezd do Svaté Máří a na Pancíř a plzeňského Divadla J K Tyla.

Během roku 2005 byly uspořádány zajímavé výlety. Jeden směřoval do bavorského Kötztingu na krajové slavnosti. Besedovalo se s Mgr. Jaroslavem Preslem o jeho službě u Československé námořní plavbě. Na podzim se sešli rodáci s Mons. Karlem Fořtem, aby se zamysleli nad duchovním životem člověka. Obnovovaly se městské turistické okruhy, opravena byla informační tabule u sv. Anny, umístěna pohledová tabule pod Svitníkem.

Rok 2006 byl rokem výletů –bavorský Spiegelau, Nebílovy, Čerchov a Koráb nad Kdyní, Kratochvíle, Dobrš. Velký zájem byl o březnovou besedu s ing. J. Říhou nad fotografiemi města z let 1936 – 1980. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc hovořil nejen o osteoporóze, ale i o vývoji lékařství a jeho etické stránce.

V roce 2007 přišel mezi rodáky ing. J. Říha. Beseda Nad fotografiemi města, která byla opakováním z roku 2006, patřila mezi výborně hodnocené. Vydařil se i exkluzivní zájezd do bavorského Kötztingu na slavnosti koní. Diváci viděli téměř 1000 slavnostně vyzdobených koní. Zajímavé byly zájezdy na Zvíkov a Šumavu. V březnu byly na Práchni usazeny dvě lavičky. Brzy byly ale vandaly zničeny a jejich části rozmetány v  okolí.

Rok 2008 začal besedou o Číně, připravující se na olympijské hry. V květnu se opět jelo do Kötztingu na 596. ročník slavnosti koní. V červnu se rodáci prošli Povydřím a v září navštívili zámek Hlubokou a temelínskou elektrárnu. Opět se vydařil 13. ročník koncertu pro studenty Diplomatické akademie MZV.

V březnu 2009 vyprávěl pan F. Šesták ze Sedlice o svém cyklistickém putování Evropou a USA. V červnu navštívili rodáci obec Dobrou Vodu, zhlédli opravený kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem a skleněnou křížovou cestou V. Tesařové, Vintířovu kapli, bývalou osadu Zhůří s pomníkem padlým americkým vojákům 3. armády gen. Pattona. Na státní svátek 28. října přijal pozvání prof. Ferdinand Kinský s chotí. Přijela i manželka zemřelého bankéře Johanese Kinského s dcerou. Poslední akcí byl zájezd Zwieselu na předvánoční trhy- Lesní vánoce.

V roce 2010 po valné hromadě následovala beseda Horažďovice v minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Rodáci navštívili klášter Kladruby, Hornický skanzen ve Stříbře, vojenské muzeum v Lešanech, centrální Šumavu, Kleť a Český Krumlov. 28. října  přijela p. Vladěna Tesařová, vynikající umělkyně v oblasti uměleckého sklářství. Zajímavé bylo Adventní odpoledne při vánočním punči v závěru roku 2010.

Comments are closed.