Z činnosti spolku

Spolek rodáků a příznivců Horažďovic byl založen při příležitosti 700. výročí povýšení Horažďovic na město. Jeho cílem je zejména udržovat a posilovat vztah rodáků k městu a městu dále prospívat. Významným úspěchem bylo znovuvzkříšení kostelních zvonů v kostele sv. Petra a Pavla. O činnosti spolku informují další stránky na tomto webu.

Comments are closed.