Z činnosti výboru 1991-2010

Z iniciativy Rady města Horažďovice proběhla 26.října 1991 ustavující schůze Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní.Byl zvolen výbor spolku .

 • předseda: Karel Lukeš
 • místopředseda: Ladislav Janák
 • jednatel: Irena Petrusová
 • pokladník: Antonín Kůs
 • zapisovatel: František Wagner
 • členové: Emanuel Buriánek, Vladislav Cvach, Stulíková Jana, Řezníčková Zdeňka
 • Za radu města: Jaroslav Jedlička
 • Revizoři: Kašpar Jaroslav, Doubek Jiří.

Návrh stanov byl vypracován a schválen výborem 15.ledna 1992. Členský příspěvek činil 20,-Kč.

V roce 1992 byl vydán Věstník a zahájena sbírka na obnovu zvonů na Kostele Sv. Petra a Pavla na náměstí v Horažďovicích .

V roce 1993 byly první dva zvony vyrobeny, slavnostně vysvěceny a zavěšeny 25.září 1993. Spolek měl již 155 členů.

V roce 1994 bylo ve spolku 167 členů. Pokračovala sbírka na další dva zvony.

V roce 1995 měl spolek 165 členů. Sbírka pokračovala, ale vzhledem k nemoci několika členů výboru spolek téměř nepracoval.

V letech 1996 a 1997 došlo k úmrtí předsedy a několika členů výboru a spolek přetrvával jen díky dobrovolné práci paní Milady Lukešové.

20.3.1997 bylo na schůzi na MÚ konstatováno, že pro další existenci spolku je nutné svolat valnou hromadu, zvolit nový výbor , který bude pracovat pro nový spolek.

14.1.1998 se sešel přípravný výbor a připravil valnou hromadu s návrhem stanov, obsazení výboru a plánem činnosti.

1.2.1998 se sešla Valná hromada Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou Práchní. Byl zvolen nový výbor:

 • předseda: František Moser
 • místopředseda: Stanislava Jelínková
 • hospodář: Marie Kosturiková
 • jednatel: Milada Lukešová
 • členové: Jan Petrus, Ing. Antonín Novák
 • Revizní komise: Anna Křesáková, Jana Motyková, Karel Šťastný.

Byly schváleny nové stanovy a pravidelné každoroční akce:

 • 1.neděli v únoru Valná hromada
 • vydávání Věstníků 2x ročně
 • setkávání rodáků v listopadu a o pouti
 • pořádání koncertů pro DA MZV.

Další akce se budou připravovat vždy na rok dopředu.

V roce 1998 měl SRP 157 členů. Příspěvek činil 20,-Kč na rok.

Hlavní akcí v roce 1998 bylo uspořádat sbírku na 4. zvon.

V roce 1999 pracoval výbor ve stejném složení.Valná hromada schválila změnu příspěvku na 50,- Kč na rok a nutnost dalších aktivit pro sbírku na 4. zvon. Spolek měl 178 členů.

V roce 2000 došlo ke změně ve výboru. Hospodářkou byla zvolena Anna Křesáková a revizní komise ve složení Jana Motyková a Ing. Antonín Novák. Spolek měl 187 členů.

Hlavní úkol r. 2000 bylo dokončit sbírku a zajistit výrobu zvonu do konce roku.

2001 – V prvních vteřinách nového roku se z věže rozezněly všechny čtyři zvony.

Hlavní úkol byl splněn. Výbor pracoval ve stejném složení. Spolek měl 167 členů.

V roce 2002 činnost ve výboru skončila S. Jelínková a K. Šťastný a výbor doplnil Milan Šimon.

Spolek měl 158 členů. Členský příspěvek byl ve výši 70,-Kč na rok. Novým úkolem r. 2002 bylo vyznačení Vycházkových okruhů okolím města HD.

2003 – Výbor pracoval ve stejném složení. Byly vyznačeny Vycházkové okruhy. Zelený byl po stržení lávky ve Velkých Hydčicích při povodních 2002 neprůchodný. Dokončena byla oprava zdi u Červené brány a instalována nová vývěsní skříňka SRP. Počet členů  byl 151.

2004 – Výbor pracoval ve stejném složení, počet členů byl 142.

2005 – Výbor pracoval ve stejném složení, počet členů byl 132.

2006 – Valná hromada zvolila výbor ve složení:

 • předseda František Moser
 • místopředseda Milan Šimon
 • hospodář Anna Křesáková
 • jednatel Milada Lukešová
 • člen: Karel Halml
 • Revizní komise: Ing .Antonín Novák, Jana Motyková

Počet členů byl 135.

2007 – Výbor pracoval ve stejném složení, počet členů byl 118.

Ve Velkých Hydčicích byla postavena nová lávka přes řeku na místě lávky stržené povodní v r. 2002 a zelený turistický okruh byl znovu vyznačen.

2008 – Členský příspěvek 100,-Kč, výbor pracoval ve stejném složení. Počet členů byl 105.

2009 Milan Šimon skončil práci ve výboru spolku. 28.10. se uskutečnilo setkání s prof. Ferdinandem Kinským. Počet členů byl 116.

2010 – Valná hromada schválila nové složení výboru:

 • předseda František Moser
 • místopředseda Karel Lukeš
 • hospodář Anna Křesáková
 • jednatel Marie Šimonová
 • člen: Karel Halml
 • Revizní komise: Jiří Zahnbauer, Jana Motyková

Byly vytvořeny webové stránky spolku. Počet členů spolku byl 121.

Comments are closed.