Adventní punč

Již se stává tradicí, že poslední akcí spolku rodáků v kalendářním roce je adventní posezení s punčem.

V neděli 9. prosince 2012 to bylo již třetí sváteční setkání. Výbor spolku pozval pana Mgr. Tomáše Cihláře, učitele z Pačejova, autora knih o historii sirkařství a pivovarnictví v Pošumaví.

Pan Cihlář si pro rodáky připravil velmi zajímavé povídání o začátcích výroby sirek nejprve v Sušici, později v Horažďovicích. Přinesl s sebou na ukázku krásné exponáty ze svých sbírek krabiček a nálepek na sirky a také historické pivní lahve.

Padesát posluchačů se dozvědělo, že princip výroby přinesl z Vídně do Sušice v roce 1839 Vojtěch Scheinost. Na úplném počátku vyrábělo na 90 domácích výrobců dřevěný drát, který se v sirkárně máčel do fosforové hmoty. Původní bílý fosfor byl pro svou jedovatost nahrazen méně nebezpečným modrým fosforem. Pro velké riziko požárů se sirkárny se stavěly mimo obce. Pan Cihlář zajímavě vyprávěl o celé historii výroby sirek v Sušici a v Horažďovicích.

V našem městě začal s výrobou sirek Samuel Kohn v roce 1881. Přestože byla sirkárna moderně vybavena a byl zde přísný pracovní řád, celkem třikrát vyhořela a výroba skončila v roce 1899.

V druhé části adventního povídání jsme se dověděli o počátcích pivovarnictví v našem kraji.

V roce 1869 bylo na území bývalého okresu Klatovy celkem 90 pivovarů, nejvíce v Čechách.

V Horažďovicích byly pivovary dva. Měšťanský, ve kterém se pivo vařilo do roku 1905, a Zámecký. Ten byl moderněji vybaven a vařilo se v něm lepší pivo, přesto výroba piva skončila v roce 1947.

Velmi zajímavá a podrobná byla zpráva doktora z 19 století, který prověřoval pivo hospodách ve městě a v okolních vesnicích. Podle této zprávy se nejlepší pivo vařilo v pivovaru v Žichovicích.

Povídání pana Cihláře bylo příjemnou připomínkou starých časů a výborný domácí punč od paní hostinské dodal tu správnou předvánoční atmosféru.

Mgr. Tomáš Cihlář

Mgr. Tomáš Cihlář

Původní dřevěné krabičky na sirky

Původní dřevěné krabičky na sirky

Nálepky z horažďovické sirkárny

Nálepky z horažďovické sirkárny

 

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.