Zemřel předseda spolku František Moser

Dne 17. ledna 2013 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 79 let předseda Spolku rodáků a příznivců Horažďovic pan

František Moser.

Od roku 1998, kdy se stal předsedou výboru, spolek velmi oživil svou činnost. Hned v roce 1998 se vyhlásila sbírka na poslední zvon. Předseda SRP František Moser, který měl na obnově zvonů největší podíl osobní práce a dával směr ke konečnému úspěchu, připravil sborník, v němž popsal vše od rozhodnutí obnovy až po jejich zavěšení. Zvony jsou nesmrtelné a přežijí mnohé generace. Protože lidská paměť je krátká, jen písemné záznamy doloží, kdo a jak se o zvony zasloužil. Jejich hudba bude navždy ta, kterou zvonům udělili lidé v roce 2000. Všechny 4 zvony ohlásily nové tisíciletí v prvních vteřinách roku 2001.

V dalších letech Spolek zajišťoval pro členy i občany města několik akcí ročně. Rodáci navštívili na zájezdech mnoho zajímavých míst nejen v Čechách, ale i v sousedním Německu. V besedách a setkáních se zajímavými hosty se členové Spolku dozvěděli spoustu informací z vědeckých nebo společenských oblastí, které se nedají vyhledat ani na internetu. Výbor Spolku zajišťoval koncerty pro studenty Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí a organizoval setkání rodáků o pouti i v Adventu.

Za vším tímto bohatým programem spolku stál jeho předseda. Svou organizátorskou činností a neustálými podněty všechny členy výboru motivoval a nadchl pro práci pro spolek.

Jeho odchodem ztrácí Spolek rodáků nejen předsedu, ale i osobnost, kterou velmi uznávali nejen představitelé a občané města , ale také všichni jeho blízcí přátelé.

Poslední rozloučení s panem Františkem Moserem se uskuteční při zádušní mši 16. února 2013 v 10 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích.

František Moser

František Moser

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.