Advent 2013

Na druhou adventní neděli 8.prosince 2013 připravil spolek rodáků zajímavé povídání s členem spolku rodáků

Mgr. Jaroslavem Preslem, OK1NH z Horažďovic

Pan Jaroslav Presl začal pracovat jako učitel na školách v Horažďovicích a přes amatérskou radiotelegrafii se dostal ke svému dalšímu povolání. Od roku 1973 do roku 1993 pracoval jako 1. důstojník radioelektrické služby na zaoceánských lodích Československé námořní plavby Praha (od roku 1993 České).

Na začátku besedy promítl 60 posluchačům úžasné snímky naší planety z kosmu. Viděli jsme záběry jako živé mapy. Na noční straně planety se krásně rozlišily oblasti hustě obydlené a bohaté, kde zářily miliony světel, a chudé, kde byla tma.

Dále pan Presl vyprávěl, jak se jako 1. důstojník radioelektrické služby plavil na deseti československých zaoceánských lodích a dostal se tak ke všem kontinentům. Svět obeplul dvakrát, Suezským kanálem proplul dvanáctkrát a Panamským třináctkrát.

V přístavech navštívil a vyfotil mnoho unikátních záběrů a pohledů. Viděli jsme záběry z lodi Vítkovice, která proplouvá Panamským průplavem nebo pluje do Grónska. Překrásné byly pohledy na Rio de Janeiro, Buenos Aires, Kapské Město, Luandu v Angole a na mnoho dalších míst. Výjimečný byl krátký pobyt lodi Vltava na rejdě ostrova Pitcairn v Tichomoří, který je osídlen potomky vzbouřenců z anglické lodi Bounty z roku 1790.

Dověděli jsme se také, jaká je na lodi oslava vánočních svátků.

V létě roku 1989 se podílel na zřizování radiostanice na nově stavěné lodi Labe ve Štětíně a tak nám mohl ukázat převratný technický rozdíl mezi lodními radiostanicemi z roku 1973 a 1989.

Po ukončení služby na námořních lodích věnuje veškerý čas své radioamatérské stanici volací značky OK1NH, ze které navazuje spojení s radioamatéry v celém světě, a fotografování.

Pan Jaroslav Presl nás všechny zaujal nejen zajímavým popisem míst, ale také spoustou historek ze spolupráce s kapitány, dalšími členy posádky a lidmi, které potkal ve světových přístavech.

Adventní posezení U Hlaváčků se opět vydařilo. Domácí punč paní hostinské chutnal výborně a navodil atmosféru blížících se Vánoc.

Výbor spolku rodáků přeje všem členům a příznivcům klidné a pokojné Vánoce a v novém roce 2014 hodně štěstí a pevné zdraví.

První akcí v roce bude Valná hromada spolku v neděli 2. 2. 2014

Mgr. Jaroslav Presl

Mgr. Jaroslav Presl

Rodáci pzorně poslouchají

Rodáci pzorně poslouchají

Výborný punč paní hostinské

Výborný punč paní hostinské

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.