Karel Tittl – šumavský řezbář

V neděli 30. listopadu ve 14 hodin se sešlo téměř 50 rodáků v restauraci U Hlaváčků na adventním posezení s punčem.

Všichni byli zvědavi na vyprávění pana Karla Tittla, šumavského řezbáře.

Na začátku besedy předseda spolku rodáků pan Jiří Zahnbauer přečetl krátké povídání o historii a významu adventu. Popřál všechno nejlepší a pevné zdraví k 85. narozeninám panu Jaroslavu Kopáčkovi.

Pak již začalo zajímavé povídání o práci pana Karla Tittla.

Ve filmovém dokumentu o vzniku Sušického betlému jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o autorech postav a pohyblivých mechanismech ojedinělého betlému, který pan Karel Tittl a Pavel Svoboda s několika pomocníky postavili za jeden rok.

Pak jsme od pana Titlla slyšeli vyprávění o začátcích jeho řezbářské práce na šumavské Horské Kvildě. Opravoval staré betlémy a vyřezával nové, na zakázku vytvářel sakrální předměty a sošky pro známé osobnosti.

Jeho dílnu navštívily známé osobnosti – Kardinál Mons Vlk, Karel Schwarzenberg i jiní.

Po oslovení z Vatikánu vyřezal skříňový betlém pro papeže. Pan Tittl se přestěhoval do Velhartic, kde otevřel svoji dílnu. Vyřezal zde Velhartický betlém, který je vystavený v dílně, a dobrovolné vstupné od návštěvníků věnuje na opravu kostela Maří Magdalény ve Velharticích.

Pan Tittl je velmi charizmatický člověk. Pracuje každý den kromě Štědrého dne, pokládá se spíše za betlémáře než za řezbáře. Pracuje nejvíce s lipovým dřevem a vyřezává „ z ruky“ .

V dílně pracují i jeho synové .

Adventní povídání s domácím punčem paní hostinské od Hlaváčků s panem Tittlem o betlémech bylo velmi příjemným připomenutím, že právě začal advent, čas čekání, rozjímání a dobročinnosti.

To byla poslední akce připravená výborem spolku rodáků v roce 2014.

Všem rodákům a příznivcům města Horažďovic přejeme klidné Vánoce a v novém roce 2015 pevné zdraví , hodně radosti a spokojenosti a těšíme se na setkání na dalších akcích spolku.

Pan Karel Tittl (vpravo)

Pan Karel Tittl (vpravo)

Pozorní posluchači

Pozorní posluchači

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.