Beseda s MgA. Jindřichem Šlechtou

Na státní svátek 28. října 2015 pozval výbor rodáků na přednášku o historii Horažďovic pana MgA. Jindřicha Šlechtu.

Pan Jindřich Šlechta je malíř a restaurátor a zabývá se historií města Horažďovic, horažďovických rodů a domů.

Sál restaurace U Hlaváčků byl zcela zaplněn.Všechny přítomné přivítal pan Zahnbauer, předseda spolku.

Ve své přednášce vyprávěl pan Šlechta o třech obdobích z historie města. O počátcích města, které na místě osady v blízkosti knížecího hradiště na Práchni vystavěli jako soukromou investici ve 13. století Bavorové ze Strakonic. Připomněl období 15. století, kdy se o rozvoj města zasloužil Racek Kocovský, a dobu renesance v 16. století, kdy město vlastnil rod Švihovských.

Pan Šlechta velmi poutavě vyprávěl o nejstarší historii města a výklad dokládal množstvím promítaných obrázků. Vysvětloval posluchačům, jak získává poznatky o dobách, o kterých nejsou žádné historické listiny města, protože město s radnicí a doklady shořelo v roce 1619. Velmi trpělivě dává dohromady zmínky o lidech a událostech z minulosti Horažďovic, které nachází při studiu v archivech a knihovnách v jiných městech.

Přednáška byla velmi zajímavá a tak poučná, že se ani nedostalo na ukázky vlastní tvorby pana Šlechty.

Marie Šimonová, fotografie Jaroslav Presl

MgA. Jindřich Šlechta

MgA. Jindřich Šlechta

MgA. Jindřich Šlechta přednáší

MgA. Jindřich Šlechta přednáší

Pozorní posluchači

Pozorní posluchači

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.