Předání čestného občanství RNDr. Milanu Danielovi, DrSc.

V dubnu tohoto roku u příležitosti životního jubilea bylo panu RNDr. Milanu Danielovi, DrSc. z iniciativy Spolku rodáků a příznivců Horažďovic uděleno čestné občanství města Horažďovic. Předání čestného občanství proběhlo na MÚ v sobotu 14. května 2016 v hezké atmosféře. Pan Daniel se zajímal o dění v našem městě, byl seznámen s rekonstrukcí náměstí a se záměrem výstavby domova pro seniory. Předání čestného občanství na MÚ se zúčastnil předseda našeho spolku. Panu RNDr. Milanu Danielovi, DrSc. bylo v rámci slavnostního aktu uděleno také čestné členství našeho spolku.

Mgr. Stanislav Jůda

This entry was posted in Akce spolku, Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.