Adventní posezení s Karlem Fořtem

V neděli 2. prosince 2017 se sešlo více než 40 rodáků v restauraci U Hlaváčků na adventním posezení.

Setkali se, aby si poslechli vyprávění pana Karla Fořta ze Sušice, bývalého kriminalisty a známého spisovatele příběhů ze Šumavy.

Na začátku besedy předseda spolku rodáků pan Jiří Zahnbauer popřál všechno nejlepší a pevné zdraví k 85. narozeninám paní Anně Matějovičové a panu Stanislavu Mazourovi.

Pak již začalo povídání pana Karla Fořta.

Pochází z Prahy. V roce 1966 nastoupil na vojnu k pohraniční stráži do Volar.

Seznámil se s manželkou Marií a po svatbě zůstal na Šumavě v Sušici.

Po nástupu k Veřejné bezpečnosti šetřil případy obecné kriminality, majetkové delikty, vloupačky, požáry, držení zbraní, postupně také trestnou činnost mládeže a na mládeži, mravnostní delikty. Vyprávěl o několika zásazích s delikventy, kdy byla potřebná i fyzická zdatnost.

Při zaměstnání vystudoval vysokou školu. V roce 1989 se stal tiskovým mluvčím SNB a Policie ČR, náměstkem ředitele policie v okrese a komisařem.

V roce 1990 se stal členem Německé mezinárodní policejní asociace a zakládal českou sekci této organizace sdružující policisty jako jednotlivce.

Jako stálý dopisovatel začal psát do kriminalistického sborníku.

První sbírku básní vydal pod pseudonymem. Později již pod vlastním jménem vydával knihy šumavských detektivních příběhů ze současnosti i z poválečné historie. Poslední dílo, které vydal, je kniha Smrt byla mým řemeslem.

S diváky se podělil také o své názory na kauzy Kájínek a Nečesaný.

Podle jeho zkušeností sebepřísnější trest nezlepší vztahy ve společnosti.

Připomněl také, že život není jen vydlážděná rovná cesta, občas se musí i blátem.

Setkání s panem Karlem Fořtem bylo zajímavé. Přiblížilo nám život člověka, který věnoval celý život bezpečnosti a ochraně pořádku v naší části Šumavy.

Kriminalista Karel Fořt vypráví

Kriminalista Karel Fořt vypráví

 

To byla poslední akce připravená výborem spolku rodáků v roce 2017.

Všem rodákům a příznivcům města Horažďovic přejeme klidné Vánoce a v novém roce 2018 pevné zdraví , hodně radosti a spokojenosti a těšíme se na setkání na dalších akcích spolku.

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.