Advent 2018

Když výbor Spolku rodáků vybíral, jakou besedu nabídne členům na první adventní neděli 2018, připomněl pan Karel Halml 25. výročí svěcení prvních 2 zvonů pro věž kostela sv. Petra a Pavla na náměstí v Horažďovicích, na jejichž výrobu měl velkou zásluhu i Spolek rodáků.

V neděli 2.12.2018 odpoledne se v restauraci U Hlaváčků sešlo více než 40 členů i obyvatel města.

Přítomné přivítal předseda rodáků pan Jiří Zahnbauer. Na úvod promítl pan Jůda krátký film o Horažďovicích, natočený televizí Zak, který zve na návštěvu města Horažďovic.

Pak se slova ujal Karel Halml, člen výboru, který připravil velmi obsáhlý přehled o historii zvonů, které kdy byly ve městě instalovány. Dozvěděli jsme se o zvonech z roku 1634-67, které pořídili Páni ze Šternberka. Hovořil o zvonech kostela na Práchni a nových zvonech ve věži Klášterního kostela. Připomněl také smutnou událost z historie zvonů, rekvírování 2 zvonů pro vojenské účely z roku 1917. Po první světové válce byly pořízeny 2 nové zvony, které byly s velkou slávou vysvěceny 12.6.1927. Během 2. světové války přišlo tvrdé nařízení a v roce 1942 byly sejmuty a odevzdány všechny zvony.

Pak se ujal slova pan Václav Trčka, velký znalec historie města, který po roce 1990 zastával funkci starosty. Doplnil informace pana Halmla a seznámil přítomné s událostmi z 90. let. Nové zastupitelstvo rozhodlo znovu instalovat na věž 4 zvony. Nejprve se rozjelo pátrání, jestli se horažďovické zvony nenacházejí někde v Německu, jak se o tom vyskytly nepodložené zprávy. Zvony nalezeny nebyly. V roce 1992 byl pozván zvonař pan Manoušek. Připravil návrh 4 zvonů, které budou zavěšeny na původní závěsy a budou použita původní srdce zvonů. Než byly první 2 zvony vyrobeny, byla uspořádána sbírka a vyřešeno mnoho problémů ohledně úklidu a zabezpečení věže proti náletu holubů. Bylo vypracováno statické posouzení věže, jestli věž zvony unese.

25.září 1993 byly slavnostně vysvěceny 2 zvony. Václav váží 172 kg a Vojtěch 306 kg. Ještě během slavnosti byly zvony vyzdviženy do věže a poprvé zvonily. Film o této slavnosti, který byl zpracován z amatérského filmu z té doby, promítl pan Jůda.

Pan Trčka připomněl informace o dalších 2 zvonech. Gorazd o váze 492 kg a druhý zvon Petr a Pavel s 886 kg. Tyto zvony byly instalovány na věž v prosinci 2000 a 31.12 2000 zvonily poprvé všechny 4.

Na závěr přednášky přednesla paní Jitka Moserová pověst o propadlém zvonu na Práchni. Její přednes byl velmi dramatický a všichni poslouchali se zatajeným dechem.

Na závěr ukončil besedu pan předseda spolku Jiří Zahnbauer.

Přítomným poděkoval za účast na akcích spolku, pozval všechny na akce spolku v roce 2019.

Poslední akce v roce 2018 se vydařila.

 

Výbor SRP přeje všem rodákům a příznivcům města Horažďovic krásné Vánoce a v novém roce 2019 pevné zdraví, spokojenost a pohodu na dalších akcích spolku.

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.