Výlet do Vimperka a na zámek Kratochvíle/

Na neděli 8. srpna připravil výbor celodenní zájezd do Vimperka a na zámek Kratochvíle.

Ráno v půl 9. nastoupilo na parkovišti před restaurací U Hlaváčků do autobusu pana Vichra více než 40 účastníků.

Autobus vyrazil směrem na Strakonice a dovezl výletníky až před zámek ve Vimperku.

V zámku byla po rekonstrukci otevřena nová trasa zámeckými interiéry. Při dodržení všech nařízení si všichni účastníci s respirátory po malých skupinkách prohlédli zajímavé expozice v zámku. Pak se vydali do Vimperka. Někteří skončili v pěkné cukrárně hned pod zámkem , jiní si stačili prohlédnout město nebo se najíst v restauraci.

V určenou hodinu všichni nastoupili do autobusu a program výletu pokračoval na zámek Kratochvíle. Mnozí si pamatují, že zde byla expozice loutek animovaných filmů. Dnes je v zámku expozice připomínající dobu Viléma z Rožmberka a Petra Voka – tedy období konce 16. a začátku 17. století. Trasa končila v kapli Narození Panny Marie. Zámeckou zahradu si mohl prohlédnout každý sám.

Ve stanovený čas se všichni sešli u autobusu a na zpáteční cestě se všichni shodli, že výlet se podařil. Je dobře, že se život spolku alespoň trochu vrátil do starých kolejí.

kratochvile2021_1
kratochvile2021_2
kratochvile2021_3
kratochvile2021_4
kratochvile2021_5

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.