Členská schůze spolku 2023

V restauraci U Hlaváčků se 12.března 2023 sešlo 49 členů a 2 hosté. Předseda Jiří Zahnbauer zahájil schůzi, přivítal všechny přítomné členy Spolku a představitele městského úřadu starostu Ing. Michaela Formana a Ing. Hanu Kalnou. Poděkoval výboru spolku za práci v roce 2022 a paní Moserové za přípravu a organizaci zájezdů. Zmínil také použití členských příspěvků, které byly v loňském roce zvýšené na 300,- Kč. Přednesl stručný přehled cen zájezdů a poplatků, které členové zaplatili, a doplatků z členských příspěvků a příspěvků města:

 • Zájezd Praha ZOO a botanická zahrada
 • Lipno, Frymburk, Rožmberk
 • hrady Žebrák a Točník a vodní hamr Dobřív
 • adventní posezení s přednáškou J. Chalupného o Myanmaru.

Paní Eva Pelešková seznámila přítomné s hospodařením v roce 2022 a rozpočtem na rok 2023. Revizorka Anna Krejčová potvrdila správnost vedení hospodaření.

Všechny přítomné pozdravil Ing Michael Forman, starosta města. Seznámil přítomné s akcemi připravovanými na rok 2023, např:

 • stavební úpravy – autobusová zastávka, parkoviště a přechod před restaurací U Hlaváčků. Parkoviště bude 3-4 měsíce uzavřené.
 • Revitalizace sídliště Blatenská
 • Dokončení revitalizaci hřiště u školy Blatenská. Dopoledne hřiště sloužit škole, odpoledne veřejnosti, součástí bude též dobudovaní dopravního hřiště pro děti.
 • Revitalizace areálu Lipky.
 • Dokončení CYKLOSTEZKY směr Sušice.

Přítomné pozdravila paní místostarostka Ing. Hana Kalná. Vysvětlila stav stavby domova pro seniory. Společnost Sene Cura domovy pro seniory stále dává domovu v Horažďovicích prioritu . Na jaře 2023 bude uděleno stavební povolení. Zmínila také další akce ve městě: oprava fasády Červené věže, průběžná opravy rozvodů veřejného osvětlení a s tím spojené vypínání světel. Všechny pozvala na Západočeskou divadelní přehlídku v březnu a v srpnu na Ševčíkovu akademii. Bude to již 5. ročník a na koncertech se kromě žáků vystřídají umělci mezinárodních uznání. Martina Šůsová připomněla, že letos oslaví loutky v Horažďovicích 100 let a budou uspořádána představení na oslavu nejen pro děti, ale také pro dospělé.

Po diskusi byly vyhlášeny výsledky ankety na cíle zájezdů v roce 2023. Vyhodnocení:

 1. České Budějovice, Holašovice
 2. Vysoká u Příbramě, Atom Muzeum Javor 51 Míšov
 3. Šumava -trasa bude upřesněna

Pořadí a termíny zájezdů stanoví výbor a budou vyvěšeny ve vývěsce u Červené brány. Na závěr schůze bylo schváleno usnesení. Předseda poděkoval všem přítomným za účast na schůzi a popřál všem zdraví a pozval na akce spolku 2023.

Členská schůze SRP 2023
Členská schůze SRP 2023
Členská schůze SRP 2023
Členská schůze SRP 2023
Členská schůze SRP 2023
Členská schůze SRP 2023
This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.