Zájezd na Vyšehrad a Svatou Horu


Státní svátek 8.květen 2011 oslavil SRP zájezdem do Prahy na památný Vyšehrad a do Příbrami. 54 účastníků obsadilo zájezd během tří dnů.

Protože Vyšehrad je stále spojován s českou státností, nikdo nebyl zklamán. Vedle basiliky sv. Petra a Pavla jsme navštívili i Panteon – český Slavín – a hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti dávné i nedávné minulosti. Pro nás „Horažďovičáky“ je zajímavé, že zde odpočívá i náš rodák, probošt Vyšehradský, páter František Xaver Vaněček (1859-1937), donátor zvonů na děkanském i klášterním kostele ve dvacátých letech minulého století a kapličky sv. Vojtěcha v Horažďovicích. Položili jsme k jeho hrobu květiny.

Z mohutných zdí opevnění byl překrásný pohled na Prahu a na Vltavu, Císařskou louku, Hradčany, Strahov, pražský Děvín atd. Připomněli jsme si pověst o Horymírovi a jeho Šemíkovi a debatovali o technice provedení jeho skoku do Vltavy.

Dále jsme navštívili Sv. Horu u Příbrami. U této nádherné barokní církevní stavby a národní kulturní památky byli mnozí účastníci poprvé.

Jedním okem jsme nahlédli i do bývalého tábora politických vězňů zvaného VOJNA u Příbrami, kde Čech Čechovi způsobil mnohá utrpení. Snad jsme jako spolek přispěli k oživení vzpomínek na dobu minulou.

Autorem fotografií je Jaroslav Presl.

Návštěva hřbitova na Vyšehradě

Návštěva hřbitova na Vyšehradě

Překrásný pohled na Prahu

Překrásný pohled na Prahu

Rodáci na Svaté Hoře

Rodáci na Svaté Hoře

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

One Response to Zájezd na Vyšehrad a Svatou Horu