Chotěšov a Švihov

Podle programu na rok 2020 byl na 21. června naplánován výlet do Chotěšova, na hrad Švihov a do Klatov. Bohužel s pandemií covid-19, kdy byly od března zakázány všechny společné akce, musel Spolek rodáků přerušit konání akcí. Teprve po uvolnění zákazů mohla být činnost spolku obnovena.

Výlet do Prahy do botanické zahrady naplánovaný na květen nebylo možné přeložit na jiný termín, protože hlavním důvodem výletu byla rozkvetlá zahrada.

Výlet do Chotěšova se uskutečnil v neděli 16.8.2020.

Ráno v 8 hodin již stál autobus pana Vichra na parkovišti před Hlaváčků. Tentokrát přišlo jen 26 účastníků. Některé odradila opět zpřísněná opatření ke covidu-19 a tak se odhlásili.

Prohlídka kláštera v Chotěšově byla velmi zajímavá. Průvodce nás seznámil s celou historií kláštera založeného již ve 13. století. Klášter procházel obdobím rozkvětu a obdobím, kdy byl ve válečných letech velmi poškozen. Na vystavených panelech byly dokumenty o letech 1878- 1925, kdy zde byl penzionát pro výchovu dívek z bohatých rodin, i o letech 1950-73, kdy byla v objektu armáda. V roce 1991 byl klášter vrácen sestrám řádu Navštívení Panny Marie. Ten ho pak v roce 2002 daroval obci Chotěšov. Od roku 2003 zde probíhá postupná rekonstrukce. Objekt kláštera je obrovský. Rekonstrukce bude trvat ještě dlouho. Klášter je častou kulisou pro natáčení českých i zahraničních filmů a seriálů a v kapli se konají také svatby. Místní spolek zde pořádá mnoho koncertů a dalších akcí pro místní i návštěvníky.

Po návštěvě Chotěšova zamířili rodáci na hrad Švihov. Zde byla domluvena prohlídka a slečna průvodkyně s velkým svazkem klíčů nás provedla po celém hradě. Hrad Švihov nechal zbudovat v 15. století Půta Švihovský, který vlastnil také Rabí, Prácheň a Horažďovice. Při prohlídce jsme viděli vnitřní i venkovní části hradu. Vstupní síň, zbrojnici, hodovní síň, kapli, ložnice i taneční sál s krásným kazetovým stropem. Pak již autobus zavezl výletníky do Klatov. Zde si každý mohl prohlédnout město podle svého zájmu. Přístupné byly známé Katakomby, Černá věž, Barokní lékárna nebo v roce 2014 nově otevřený Pavilon skla. Většina rodáků zamířila do některé ze zdejších restaurací na pozdní oběd, případně do cukrárny na dobrou kávu a zmrzlinu. Počasí bylo velmi pěkné a tak mohli posedět na lavičkách v parku nebo na náměstí. I když bylo účastníků méně než obvykle, byli všichni rádi, že mohli alespoň na den vyjet na zajímavý a poučný výlet.

Zájezd do Chotěšova, Švihova a Klatov pro rodáky připravila paní Jitka Moserová, za to jí poděkovali všichni účastnící pěkného zájezdu.

Autorem fotografií je Marie Šimonová.

Klášter Chotěšov v rekonstrukci
Klášter Chotěšov
Klášter Chotěšov v rekonstrukci
Klášter v Chotěšově v rekonstrukci
Obřadní síň v klášteře v Chotěšově
Obřadní síň v klášteře v Chotěšově
Vodní hrad Švihov
Vodní hrad Švihov
Taneční sál na vodním hradě Švihov
Taneční sál na vodním hradě Švihov
This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.