Členská schůze SRP 3.4.2022

V restauraci U Hlaváčků se 3. dubna 2022 sešlo 44 členů a 2 hosté

Předseda Jiří Zahnbauer zahájil schůzi, přivítal všechny přítomné členy Spolku a představitele městského úřadu Ing. Michaela Formana a Ing. Hanu Kalnou. Vzpomněl na členy Bedřicha Lukavce , Františka Pojera a Libora Stulíka, kteří v uplynulém roce zemřeli, a vyzval přítomné k uctění jejich památky.

Připomněl činnost spolku v letech 2020 a 21 . V roce 2020 se i přes covidová opatření uskutečnily dva zájezdy- 16.8. Chotěšov a 13.9. Mníšek pod Brdy. V roce 2021 se uskutečnily 3 naplánované zájezdy- 20.6. Velhartice, 8.8. Kratochvíle, 26.9. Český Šternberk. Neproběhly žádné besedy. Výbor se sešel pětkrát.

Paní Eva Pelešková seznámila přítomné s hospodařením v letech 2020 a 2021 a rozpočtem na rok 2022. Revizorka Anna Krejčová potvrdila správnost vedení hospodaření a pochválila paní Peleškovou za odvedenou práci. Podle stanov spolku měla volba výboru proběhnout v roce 2021, ale kvůli covidu a přerušení činnosti spolku byla přesunuta na rok 2022.

Navržení: paní Eva Pelešková, pan Josef Chalupný, paní Marie Šimonová, pan Jiří Zahnbauer, paní Martina Šůsová – všichni jednohlasně zvoleni.

Pan Karel Halml byl zvolen čestným členem spolku a výboru.

Předseda poděkoval výboru Spolku za práci a paní Jitky Moserové za přípravu a organizaci zájezdů. Jitka Moserová vysvětlila složitost výběru cílových destinací pro zájezdy s ohledem na mobilitu členů spolku a s ohledem na finanční náklady.

Navrženo zvýšení členského příspěvku na 300,–Kč/rok již pro rok 2022 a bylo jednohlasně přijato.

Starosta Ing. Michael Forman a místostarostka Ing. Hana Kalná pozdravili přítomné a informovali o investičních a jiných akcích ve městě: Lipky, kino, sokolovna, cyklostezka, revitalizace sídlišť, opravy komunikací, provoz bazénu, rekonstrukce kotelny, příprava tělocvičny ZŠ Blatenská pro případný příjezd ukrajinských uprchlíků. Pozvali na nově otevřenou expozici v Muzeu – minerály. Dál odpovídali na dotazy přítomných.

Po vyhodnocení anketních lístků byly na rok 2022 vybrány tyto zájezdy:

  • Hrady Žebrák a Točník a vodní hamr Dobřív
  • Praha ZOO, botanická zahrada
  • Lipno, Frymburk, Rožmberk

Pořadí a termíny zájezdů stanoví výbor a budou vyvěšeny ve vývěsce u Červené brány.

Na závěr schůze bylo schváleno usnesení.

Předseda poděkoval všem přítomným za účast na schůzi a pozval všechny na akce spolku 2022.

SRP členská schůze
SRP členská schůze (M. Forman vpravo)
SRP členská schůze 3
SRP členská schůze
SRP členská schůze
SRP členská schůze
SRP členská schůze
SRP členská schůze
This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.