Školské serstry Notre Dame

V neděli 27.3.2011 uspořádal SRP velmi zajímavou besedu na téma Horažďovice a školské sestry De Notre Dame.

Hostem byla sestra Gratie, jedna ze sester kongregace školských sester de Notre Dame , které se po roce 1990 vrátily do horažďovického kláštera.

54 posluchačů seznámila s historií vzniku kongregace v Čechách a jejich usazení v Horažďovicích.

Zajímavě vyprávěla o životě sester v kongregaci. Každá sestra má své zaměstnání podle vzdělání a dostává plat. Finanční prostředky jsou společné , o potřeby žádají sestru představenou. Vysvětlila celý dlouhý postup, jak se ženy připravují na vstup do kongregace. Procházejí několika stupni, kdy si vyzkouší život v klášteře. V této době mohou odejít. Po složení věčného slibu můžou kongregaci opustit pouze se svolením svatého otce. Řeholní jméno si vybírají samy .

V Horažďovicích žijí tři sestry, každá má svůj pokoj a mimo pracovní a církevní povinnosti se věnují dětem. Pořádají pro ně akce, při kterých je učí žít ve společenství a pomáhat jeden druhému. Také mají svoje webové stránky, na kterých seznamují veřejnost se životem v kongregaci a akcemi, které pořádají.

Na závěr setkání si někteří z rodáků zavzpomímali na dobu dětství, kdy je sestry v klášteře učily cizí jazyky a hry na hudební nástroje. Se sestrou Gratií se na památku vyfotografovali.

Setkání bylo velmi zajímavé a mnohým účastníkům ukázalo jiný pohled na život sester, které ve městě potkáváme.

Sestra Gratie

Sestra Gratie

Pozorní posluchači

Pozorní posluchači

Bývalí žáci klášterní školy

Bývalí žáci klášterní školy

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.