Adventní posezení s punčem a vzpomínkou na 10.výročí obnovení zvonů

Na třetí adventní neděli 12. prosince 2010 připravil SRP Adventní posezení s punčem a vzpomínkou na 10. výročí obnovení zvonů. Před setkáním členové spolku F. Moser, K. Halml, K. Lukeš a J. Presl, pan farář Ing. Petr Kautský a pan Václav Burda navštívili věž, aby se podívali na stav zvonů.

Na setkání přijel z Českých Budějovic Mons. Karel Fořt, známý Otec Karel z vysílání Svobodná Evropa, z jehož daru byl pořízen zvon Gorazd. Při pití dobrého punče a promítání videa o svěcení zvonů v roce 1994 a fotografií rekvírování zvonů v roce 1942 všichni společně na zavzpomínali na akci v roce 2000, kdy se za velkého úsilí SRP podařilo sehnat peníze na poslední zvon, aby na Nový rok 2001 společně všechny zvony ohlásily vstup do nového tisíciletí.

Poslední akce v roce 2010 se vydařila. Přítomných bylo 47  posluchačů. Autorem fotografií je Jaroslav Presl.

Návštěva ve věži

Návštěva ve věži

F. Moser doprovází výkladem promítání videa

F. Moser doprovází výkladem promítání videa

F. Moser hovoří s Mons. Karlem Fořtem

F. Moser hovoří s Mons. Karlem Fořtem

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.