Setkání s prof. Kinským 28. října 2009

Na státní svátek dne 28. října 2009 uspořádal Spolek rodáků a příznivců pod záštitou starostky města paní Jindřišky Antropiusové tradiční odpoledne U Hlaváčků.
Společně s MÚ Horažďovice byl pozván čestný občan města a člen spolku, pan profesor Ferdinand Kinský s manželkou. Setkání se zúčastnila i vdova po významném bankéři Johannu Kinském, synovi prof. Kinského, též bývalým členem SRP, se svou dcerou.
Po procházce městem, parkem na Ostrově a návštěvě zámku proběhla v krásné atmosféře beseda.
Profesor Kinský, který v současné době žije ve Vídni a nedávno oslavil 75. narozeniny, zavzpomínal na své mládí, které prožil v Horažďovicích až do vystěhování rodiny v roce 1945.
Setkání vyvrcholilo předáním řady upomínkových předmětů a grafického listu.
Zúčastnilo se více než 60 členů i nečlenů spolku.
Význam osobnosti Ferdinanda Kinského připomněl předseda spolku pan František Moser, který se pak se vzácným a milým hostem jménem přítomných rozloučil.

František Moser

František Moser pronáší úvodní slovo

Ferdinand Kinsky předává pamětní list Františku Moserovi

František Moser předává pamětní list profesoru Ferdinandu Kinskému

Pamětní list profesora Kinského

Pamětní list profesora Kinského

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.