Beseda se spisovatelkou Marií Malou

První jarní neděli 24. března 2013 se rodáci sešli v restauraci U Hlaváčků na besedě se spisovatelkou paní Marií Malou.

Před začátkem besedy popřál předseda spolku pan Zahnbauer jménem členů i výboru spolku všechno nejlepší a pevné zdraví k osmdesátým narozeninám panu Vincenci Zábranskému.

Besedu paní Malá začala vyprávěním o svém dětství na Šumavě. Narodila se v roce 1939 v osadě Přední Paště v německé rodině a do šesti let nemluvila česky. Dál vyprávěla o dětství a mládí na Šumavě, kde nebyl život snadný nikdy.

V další části besedy provázela slovem promítané obrázky vesnic zaniklých i míst, které se v poslední době znovu obnovují. Všechna tato místa a život na nich paní Malá popsala ve svých 3 knihách a často provází zájemce na vycházkách po Šumavě a vypráví příběhy a historii konkrétních míst.

55 pozorných posluchačů vyslechlo se zaujetím vyprávění paní Malé, která svoji rodnou Šumavu opravdu dokonale zná.

 

Předseda Zahnbauer přeje panu Zábranskému k narozeninám.

Předseda Zahnbauer přeje panu Zábranskému k narozeninám.

Paní Marie Malá

Paní Marie Malá

Rodáci poslouchají vyprávění paní spisovatelky

Rodáci poslouchají vyprávění paní spisovatelky

 

 

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.