Valná hromada 2012

Letošní Valná hromada se konala jako každý rok první neděli v únoru, 3.2. Sešlo se 51 členů spolku.

Hned po zahájení schůze jsme tichou vzpomínkou uctili členy, kteří v loňskem a letošním roce zesnuli. Pan František Pruner, ing. Jiří Říha , Jan Duspiva a 17. ledna 2013 předseda spolku pan František Moser.

Připomněli jsme si práci pana Mosera pro spolek. Z nahrávky jsme vyslechli Largo od Antonína Dvořáka, které zpíval v kostele v Horažďovicích, a záznam pořadu plzeňského rozhlasu, kde František Moser vypráví celou historii obnovy Horažďovických zvonů, které především jeho zásluhou zvonily poprvé do nového tisíciletí 1. ledna 2001. Jejich hlas nám bude Františka Mosera stále připomínat.

Po této smutné a důstojné části pokračovala valná hromada určeným programem.

Pan Karel Lukeš ve zprávě zhodnotil akce v uplynulém roce.

Všechny výlety a besedy naplánované v programu na rok 2012 jsme splnili. O každé akci jsme vás na svých webových stránkách informovali. Průměrný počet účastníků byl 56, nejvyšší po obnovení činnosti spolku. K 31.12. 2012 měl spolek 128 členů

Po této zprávě připomněla paní Jitka Moserová dost dlouhý seznam míst, které Rodáci za 14 let po obnovení spolku navštívili, a osobnosti, které členům spolku přiblížily obory, ve kterých vynikly.

Dalším bodem programu valné hromady bylo seznámení účastníků s hospodařením spolku a revizní zprávou. Poté přišla na řadu volba člena výboru, kterým je pan Mgr. Stanislav Jůda. Nově doplněný výbor zvolil na krátké schůzce nového předsedu SRP pana Jiřího Zahnbauera.

Pan Lukeš dále přiblížil akce naplánované na rok 2013 a byl také přednesen návrh rozpočtu na rok 2013, který stejně jako přehled hospodaření v uplynulém roce připravila hospodářka paní Anna Křesáková.

V diskusi pan Lukeš připomněl, že se Valné hromady nezúčastnil nikdo z Městského úřadu. Dále upozornil členy na akci, týkající se vzhledu připravované rekonstrukce náměstí.

Paní Jitka Moserová poděkovala výboru za práci v roce 2012 a popřála novému předsedovi hodně úspěchů v práci pro spolek.

Na závěr diskuse vystoupil nový předseda pan Jiří Zahnbauer. Poděkoval za zvolení a všechny přítomné ujistil, že bude pro spolek pracovat, jak nejlépe bude moci, i když dobře ví, že po Františku Moserovi to nebude vůbec jednoduché.

Valná hromada skončila schválením usnesení včetně nového předsedy.

Pan Jiří Zahnbauer

Pan Jiří Zahnbauer

Pan Karel Lukeš zahajuje Valnou hromadu

Pan Karel Lukeš zahajuje Valnou hromadu

Vzpomínka na pana Františka Mosera

Vzpomínka na pana Františka Mosera

Autorem fotografií je pan Jaroslav Presl.

 

 

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.