Beseda s archeology z náměstí

V neděli 14. března jsme se sešli v restauraci U Hlaváčků na besedě s Mgr. Hanou Krasanovskou. Paní Mgr. Hana Krasanovská pracuje na Západočeské univerzitě katedry archeologie a je vedoucí záchranného archeologického výzkumu, prováděného na náměstí Míru a v Zámku v Horažďovicích. Tyto výzkumy se provádějí v místech plánovaných rekonstrukcí, přeložek sítí apod. a provádějí se do hloubky stavby, tedy 80-100 cm.

Na začátku přednášky nám paní Mgr. vysvětlila postup při odkrývání vrstev zeminy, očišťování koster a jiných nálezů a hlavně jejich podrobné a přesné dokumentování. Z těchto přesných fotografií s vysokým rozlišením se mohou zpracovat 3D modely k dalšímu zpracování v laboratořích. Ukázku této dokumentace nám ukázal Ing. Šinšinov, který ji zpracovává.

Pak nám paní magistra pověděla o nalezených kostrách v okolí kostela, kde byl do 18. století hřbitov. Kostry byly v zemi velmi mělce a pro málo místa velmi blízko a v několika vrstvách. Našlo se zde velmi mnoho koster mladých lidí. Nejzajímavějším nálezem je kostra těhotné ženy s nůžkami u hlavy, která se dá podle nalezeného medailonku zařadit do období let 1622-1726.

Dále se paní magistra zmínila také o výzkumu v zámku, kde se buduje muzeum Prácheňské marionety. Byly zde nalezeny zbytky keramiky, odvodňovacího kanálu a černé kuchyně.

Na dotazy posluchačů paní magistra odpověděla, že výzkumný tým tvoří 4 preparátoři, 1 archeolog, 1 antropolog a pracovník, který zpracovává dokumentaci. V zimě pracují ve stanech, kosti nesmí mrznout. Po úplné dokumentaci se kosti pietně pohřbí na hřbitově v Horažďovicích.

Beseda byla velmi zajímavá a vyslechlo ji 75 pozorných posluchačů. Mohli si zde také prohlédnout některé nalezené předměty.

Mgr. Hana  Krasanovská

Mgr. Hana Krasanovská

Posluchači

Posluchači

Posluchači

Posluchači

Ukázka nalezených koster

Ukázka nalezených koster

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.