Adventní setkání se Zdeňkem Troškou

Poslední akcí spolku rodáků v kalendářním roce je adventní posezení.

V neděli 4.12.2016 pozval výbor spolku rodáků známého režiséra Zdeňka Trošku.

Na začátku besedy všechny přítomné i milého hosta přivítal předseda spolku.

Pan Troška přijel na besedu do Horažďovic velmi rád, protože v době, kdy se v Hošticích u Volyně natáčel film Slunce, seno, jahody, celý štáb v Horažďovicích bydlel a v místním kině promítal pracovní záběry dne. Rád na tuto dobu vzpomněl. Má zde také několik přátel.

Pan Zdeněk Troška všechny pozdravil, rád beseduje s obyčejnými lidmi. Svět showbyznysu je velmi tvrdý, buďme rádi, že do něj nevidíme. Od května je, jak sám říká, prase- pracující senior. Žije v rodných Hošticích a začíná mít rád ticho a klid. Pak začal vyprávět o svém dětství v Hošticích u Volyně. Vyprávěl, jaký dojem na něj udělal film a jak se v 5. třídě rozhodl, že bude filmovým režisérem. Přečetl všechny knihy o filmu, začal se učit francouzsky a přestal se učit fyziku, chemii a matiku, tu přece nebude potřebovat.

Také hrál v kostele na varhany a ministroval. Jeho babičky si přály, aby se stal farářem nebo učitelem.

Nastoupil na Gymnázium ve Strakonicích a byl vybrán na studium do Francie, po čtyřech letech ve Francii pokračoval na FAMU.

Prvním jeho filmem byl úspěšný film pro děti Bota jménem Melichar. Pak následovaly filmy Slunce, seno…, Princezna ze mlejna, Kameňák 1.-3. díl, Babovřesky a další.

Natáčí filmy pro radost divákům a z takového prostředí, které je jim blízké. Občas slyší z obecenstva: „To je jako u nás doma!“

Jím osazované herečky jsou, jak sám připomíná, zapadající hvězdy, ale mnohé jsou v lepší kondici než leckteré hvězdy vycházející.

Další jeho oblíbeným žánrem je opera. Opery jako Don Carlos, Rusalka, Faust a Markétka, Čarostřelec režíroval na velkých scénách nejen u nás, ale také na Slovensku. Režíroval také balet Čertoviny a muzikál Hamlet.

Připravuje film Jihočeská pohádka a velmi rád by natočil filmovou Rusalku jako kouzelnou pohádku.

Na úvod besedy a o přestávce zahrálo a zazpívalo přítomným trio mladých hudebníků ve složení Petra Kovačová, Jolana Slepičková a Jan Šebek. Jejich vystoupení se líbilo nejen divákům, ale i panu Troškovi, který jim dal cenné režisérské rady, jak vystoupení lépe prodat.

Na závěr besedy pan Troška poděkoval za pozornost, popřál všem přítomným pevné zdraví a všechno nejlepší do nového roku. Zazpíval národní písničku Letěla husička s trochu upraveným textem, čímž všechny diváky pobavil a sklidil velký potlesk.

Velmi pěkné a zábavné odpoledne zakončil předseda spolku poděkováním všem za účast na akcích rodáků, popřál všem zdraví a pohodu a pozval je na výroční členskou schůzi v roce 2017.

Autorem fotografií je Mgr. Jaroslav Presl

Zdeněk Troška

Zdeněk Troška

Hudební trio

Hudební trio

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.