Mariánská Týnice a Plasy

Na neděli 14. května 2017 připravil výbor spolku rodáků celodenní výlet.

Tentokrát zaplněný autobus pana Vichra vyjel v 9 hodin od Hlaváčků směrem na Plzeň.

Cílem našeho výletu byl známý klášter Plasy a opravený klášter v Mariánské Týnici, který je od Plas nedaleko. V Mariánské Týnici jsme měli objednanou první prohlídku.

Pan průvodce nám velmi zajímavě přiblížil dokumenty o restaurování celého kláštera a expozice severního Plzeňska. Dál jsme pokračovali do známého areálu kláštera Plasy.

Průvodkyně nás seznámila s historií kláštera a popsala unikátnost stavby, která stojí ve vodě na dřevěných pilotech. V klášteře jsme viděli ještě další zajímavosti – samonosné schodiště, unikátní záchod. Všichni jsme se podivovali nad tím, jak naši předkové rozuměli přírodním zákonitostem a dokázali je využít při stavbě unikátních staveb středověké architektury. Před odjezdem jsme si prohlédli další budovy v areálu kláštera a ve zdejším rybníku jsme nakrmili místní atrakci, krotké nutrie, které, jakmile vidí na břehu návštěvníky, rychle plavou přes celý rybník pro nějaký pamlsek.

Zájezd na sever Plzeňska pro rodáky velmi dobře připravila paní Jitka Moserová, za což jí poděkoval nejen předseda spolku, ale i všichni účastnící pěkného zájezdu. Počasí se obzvlášť pěkným způsobem vydařilo. Pršelo jen, když jsme byli pod střechou.

Marie Šimonová

Ambit -Mariánská Týnice

Ambit -Mariánská Týnice

Rodáci poslouchají průvodkyni v Plasích

Rodáci poslouchají průvodkyni v Plasích

 

Klášter Plasy

Klášter Plasy

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.