Členská schůze SRP 11. ÚNORA 2018

V neděli 11. Února 2018 se 57 členů spolku sešlo na členské schůzi v restauraci U Hlaváčků.

Předseda J. Zahnbauer se omluvil pro nemoc. Jeho dcera Martina Šůsová, která ho zastoupila, přivítala všechny přítomné členy, pana starostu, paní místostarostku a zahájila schůzi.

Vzpomněla na zemřelé členy Mgr. Jaroslava Presla, Františka Michálka, Věru Šulcovou a Jarmilu Vranou.

Dále paní Šůsová zhodnotila akce v roce 2017. O všech akcích jsme psali na webových stránkách. S hospodařením spolku v loňském roce a rozpočtem na rok 2018 seznámila přítomné hospodářka spolku paní Eva Pelešková

Revizorka paní Anna Krejčí přednesla zprávu o revizi účtů a hospodaření spolku.

V roce 2017 měl spolek 123 členů.

Připravovaný program na rok 2018:

Byly navrženy tyto besedy:

 • v dubnu – p. Josef Chalupný

 • v říjnu – návštěva Muzea HD

 • v  prosinci bude program besedy ještě doplněn.

Přítomní dostali anketní lístky se 4 návrhy a stručným popisem na výlety v roce 2018.

Pak byla zahájena diskuse :

Slova se ujal Ing. Michael Forman, starosta Horažďovic.

Pozdravil všechny přítomné a seznámil je s největšími akcemi MÚ ve městě.

 • Dům pro seniory – místo pro 100 obyvatel. Je připraven rozpočet i stavební povolení, konečná cena je cca 300 miliónů korun i s vybavením. Stavba bude dražší než původní návrh, protože musí splňovat všechny nové předpisy a normy. Po vyhlášení dotačního titulu bude poslána přihláška na dotaci. 26.2. 2018 bude zastupitelstvo města schvalovat další postup na stavbě. Zahájení stavby bude v letošním roce.

 • Revitalizace sídliště Šumavská, vytvoření parkovacích míst a úprava chodníků a zeleně.

 • Dále výstavba kruhového objezdu na křižovatce na Třebomyslice.

 • Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Komenského a Blatenská.

 • Stavba cyklostezky Horažďovice-Horažďovice předměstí a další.

Paní místostarostka Ing. Hana Kalná přiblížila uskutečněné akce v roce 2017, zejména:

 • Rekonstrukci náměstí a jeho slavnostní otevření jako součást oslav 28. října.

 • Opravu fasády zámku a bývalého pivovaru.

 • Bylo vydáno 2 mil.Kč na opravy chodníků.

 • V přilehlých obcích se opravují kapličky, autobusové zastávky, případně hasičárny po domluvě s místními obyvateli.

Po diskusi byly vyhodnoceny anketní lístky a oznámeny cíle výletů v roce 2018:

 1. Kynžvart+ Mariánské Lázně

 2. Regensburg + Walholla

 3. Telč

Na závěr vystoupila paní Šůsová. Za předsedu poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a pozvala všechny na akce spolku v roce 2018.

Zapsala: Marie Šimonová

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.