Konec války v Horažďovicích

Na neděli 8. dubna 2018 připravil výbor spolku pro členy přednášku Konec války v Horažďovicích. Předseda spolku přivítal přítomné a člena výboru spolku, cestovatele a znalce historie Horažďovic a okolí, pana Josefa Chalupného, který tuto přednášku připravil. Jeho velkým koníčkem je sbírání fotografií a dokumentů z válečné doby. Věnuje se tomu velmi intenzivně a nelituje času ani prostředků, aby zachránil co nejvíce památek a dokumentů z té doby. Proto nám mohl ukázat dobové fotografie , které zachycují zástupy uprchlíků, kteří procházeli přes město na západ. Viděli jsme také mnoho fotografií ukazující následky bombardování „hloubkařů“ na nádraží v Horažďovicích a v Předměstí.

Všechny fotografie doplňoval zajímavým vyprávěním a tak jsme se dozvěděli příběh ruských zajatců, kteří se ukrývali v lese u Střelských Hoštic. Tři z nich byli zastřeleni. Příběh čtvrtého dohledal pan Chalupný i po válce.

Seznámil přítomné s historickými daty.

5. května přišla na poštu zpráva o konci války. Fotografie z náměstí ukazovaly obyvatele, jak strhávají německé nápisy a vyvěšují české vlajky.

6. května dopoledne odešli z města poslední němečtí vojáci.

Byla ustanovena 1. prácheňská stráž Šumavy, jejímž velitelem byl nadporučík František Říha. Stráž pomáhala udržovat pořádek.

6.května v odpoledních hodinách přijel od Sušice do města 37. batalion Americké armády.

Fotografie ukazují, jak občané a představitelé města vítají osvoboditele.

Pan Chalupný vyprávěl, jak získal deník amerického zajatce ze zajateckého tábora u Velkého Boru, kde bylo shromážděno na 4 000 uprchlíků.

Výjimečná a známá je také fotografie o účasti generála George S. Pattona na velké vojenské přehlídce amerických jednotek z Horažďovic a Strakonic na lukách za Jarovem.

Pan Josef Chalupný je velký znalec a nadšený sběratel dokumentů o 2. světové válce na Horažďovicku. Dokáže o tom velmi zajímavě a poutavě vyprávět, a tak přítomní vůbec nelitovali času stráveného v restauraci U Hlaváčků, přestože venku byl jeden z prvních teplých a slunečných dnů.

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.