Vysoká u Příbramě, Atom muzeum Javor, Spálené Poříčí

sobotu 23.9.23 v 8 hodin vyjel autobus k památníku ve Vysoké u Příbramě. Tady byla domluvena prohlídka hned na začátku otevírací doby. Pan průvodce všechny přivítal a otevřel dříve. Provedl nás historickou částí věnovanou Antonínu Dvořákovi. Výklad o slavném hudebním skladateli všechny zaujal. Antonín Dvořák nebyl jen skladatel a hudebník, choval také holuby, pěstoval ovocné stromy, chodil hrát s horníky karty do hospody a ovládal několik světových jazyků. Horní a sklepní část expozice s ukázkami portrétů a hudby skladatele si každý prohlédl samostatně. Po prohlídce zámku byla velmi příjemná procházka k Rusalčinu jezírku a zbyl čas i na posezení v cukrárně v zámeckém parku.
Druhým cílem výletu bylo Atom Muzeum Javor v Míšově.
Atom Muzeum Javor 51 je unikátní muzeum, které naleznete v podzemním bunkru mezi vesnicemi Míšov a Borovno v Brdech. Jediný zachovalý sklad jaderné munice v ČR dnes funguje jako unikátní muzeum, z něhož mrazí dech Studené války. Bývalo to nejstřeženější a nejutajovanější místo v bývalém Československu. Ve východní Evropě existovalo 12 lokalit, kde se skladovaly jaderné zbraně. Pro veřejnost se dochovala jediná – Javor 51 Depot 10B.
Autobus nás dovezl až ke vchodu. Přivítal nás Václav Vítovec, zakladatel a autor muzea.
Prohlídka s jeho výkladem byla velmi zajímavá. Účastníci se dověděli mnoho informací z doby, kdy ani československá armáda nevěděla, co dělají ruské jednotky na našem území. Když autobus odjížděl, zdržely nás dvě auta, jejichž řidiče vůbec nenapadlo, že nemají stát na úzké cestě a překážejí.
Nakonec jsme z uzavřeného prostoru odjeli a vydali se k poslednímu cíli výletu do Spáleného Poříčí.
Navštívili jsme Špejchar, ve kterém je umístěna stálá historická expozice zemědělské techniky, v 1. Patře je unikátní „naučná stezka pod střechou“ zaměřená na přírodu a život na Podbrdsku a Procházka po Brdech. Celé 2. patro je věnované kreslenému humoru Jiřího Wintera NEPRAKTY.
Průvodkyně nás provedla expozicí historické zemědělské techniky a vysvětlila, proč má celý špejchar sešikmenou podlahu. Rodáci si prohlíželi staré stroje a nářadí a bylo často slyšet :
To jsme měli,…. jé, to znám to měla babička,…. s tím jsme také pracovali a podobné komentáře.
Poslední patro špejcharu si prohlédl každý sám. Kreslené vtipy Jiřího Neprakty znali účastníci hlavně z časopisu Dikobraz a jsou k smíchu i dnes.
Na závěr výletu byl domluvený pozdní oběd v místní restauraci . Všichni se dobře najedli a na zpáteční cestě zhodnotili výlet jako velmi podařený a poděkovali paní Jitce Moserové, která takto pestrý program připravila.
To byl poslední výlet pořádaný výborem spolku v roce 2023. Věříme, že i v roce 2024 výbor spolku připraví pro členy i občany města podobné zdařilé výlety.
Zapsala Marie Šimonová

Památník ve Vysoké u Příbramě
Památník ve Vysoké u Příbramě
Rusalčino jezírko
Rusalčino jezírko
Špejchar ve Spáleném Pořičí
Špejchar ve Spáleném Pořičí

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.