Beseda s Marií Retkovou

Téměř 40 posluchačů se sešlo v neděli 27. října 2019 v restauraci U Hlaváčků, aby si poslechli vyprávění paní Marie Retkové.

V půl čtvrté přivítal předseda rodáků paní Marii Retkovou i všechny přítomné. Paní Marie Retková ráda přijala pozvání na besedu do Horažďovic. Každý rok se zde účastní Memoriálu Miroslava Šimka v tenise a tak se pozdravila s místními účastníky této akce.

Na začátku besedy všechny pozdravila a vzpomněla, že její manžel sloužil v horažďovické vojenské posádce jako lékař a později pracoval v nemocnici ve Strakonicích, a proto jí není tento kraj úplně neznámý.

Mluvila o začátcích své práce v televizi, ke které ji přivedlo náhodné setkání v pražské tramvaji. Pan Miloš Frýda jí zde poradil, aby se zúčastnila konkurzu na hlasatelku v televizi. Po přijetí do Čs. televize se postupně učila jevištní řeč, zbavovat se trémy a rychle si zapamatovat texty, protože v začátcích televize žádná čtecí zařízení nebyla. V televizi pracovala jako programová hlasatelka od roku 1977 až do roku 2005, kdy byla tato pozice zrušena.

V televizi provázela pořad Barvy života až do roku 2012.

Začala pracovat v rádiu. Zvykla si, že práce v rádiu v přímém vysílání je jiná a daleko větší potvora než v televizi. Uváděla pořad Dámský klub na Frekvenci 1, později přešla do stanice ČR Dvojka , kde uváděla pořad Host do domu.

V současné době ji můžeme slyšet na ČR Dvojka v některých pořadech, např. Noční Mikrofórum, kam si zve zajímavé hosty.

Pak došlo na dotazy diváků. Z jejích odpovědí jsme se dozvěděli, jaká je dnes práce redaktorů v televizi s použitím nejnovější techniky. Z veselých historek z televize se zmínila o přebreptech , kdy popřála divákům hezky se vycpěte. Známí jí to ještě dlouho připomínali. Její kolega Ptáčník místo Dálný východ použil Blízký západ ,což byl za minulého režimu velký průšvih.

Na kolegy z televize ráda vzpomínala. Před kamerou je ale každý sám za sebe.

Vzpomněla také , že hlasatelkám museli radikální změny vzhledu odsouhlasit nadřízení.

Vyprávěla také o seznámení s panem Miloslavem Šimkem na plavbě lodí po Středozemním moři, kde uváděla různé programy pro účastníky. Pan M.Šimek s J. Krampolem zde měli svůj program. Pak 5 let hrála s M. Šimkem v divadle Semafor .

V roce 2016, deset let po úmrtí M. Šimka, bylo v Semaforu uspořádáno představení Návštěvní den u Miloslava Šimka, kde vystoupila řada jeho spolupracovníků. Pořad měl veliký úspěch a hraje se každý rok.

Na závěr paní Marie Retková všem poděkovala za zájem a pozornost a popřála zdraví a všechno nejlepší.

Odpoledne bylo velmi příjemné a všichni chválili, jakou krásnou češtinu a výslovnost paní Retková používá.

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.