Členská schůze SRP 16. února 2020

V neděli 16. února 2020 se 50 členů Spolku sešlo na členské schůzi v restauraci U Hlaváčků.

Předseda Jiří Zahnbauer přivítal všechny přítomné členy Spolku a představitele městského úřadu Ing. Michaela Formana a Ing. Hanu Kalnou a seznámil všechny s programem schůze.

Vzpomněl na členy, kteří v uplynulém roce zemřeli a vyzval přítomné k uctění jejich památky. Byli to: Věra Halmlová, Jaroslav Hromádka, Jaroslav Kopáček a Bedřich Lukavec

Zprávu o akcích Spolku v roce 2019 přednesl předseda J. Zahnbauer. O všech jsme psali na webových stránkách. Dále předseda připomněl, že od roku 1998 uskutečnil Spolek více než 100 zajímavých akcí a zmínil některé osobnosti, které pro rodáky připravily zajímavé besedy.

V roce 2019 měl Spolek 125 členů.

Eva Pelešková přednesla zprávu o hospodaření Spolku v 2019 a podala návrh rozpočtu na rok 2020. Anna Krejčí přednesla revizní zprávu.

Program na rok 2020 přednesl pan Zahnbauer. Připraví se 3 zájezdy podle návrhů přednesených a vybraných na členské schůzi a 3 besedy.

Návrženy termíny besed: březen – duben , říjen a prosinec. Program bude doplněn.

Rozdány byly anketní lístky se 4 návrhy a popisy výletů v roce 2020.

  • Praha-Troja-ZOO
  • Chotěšov-Švihov
  • Dobříš-Strž
  • Hluboká

S podrobnějším popisem cílů zájezdů seznámila přítomné paní J. Moserová.

Pak byla zahájena diskuse.

Všechny přítomné pozdravil a pochválil práci Spolku Ing. Michael Forman, starosta Horažďovic.

Přítomné seznámil s akcemi, které začnou nebo proběhnou v roce 2020.

Probíhá rekonstrukce Třebomyslické ulice, navazující kruhové objezdy budou ještě dopracovány. Rekonstrukce Strakonické začne až v červenci 2020 a potrvá do léta 2021. Objízdné trasy budou popsány v Obzoru.

Plánuje se oprava Peškovy ulice na podzim 2020.

Dále pozdravila přítomné paní místostarostka Ing. Hana Kalná a pokračovala s probíhajícími akcemi ve městě. Je dokončena druhá etapa revitalizace sídliště Šumavská. Třetí etapa proběhne až po rekonstrukci Strakonické silnice, protože silnice Palackého bude objízdnou trasou a bude opravena po ukončení opravy Strakonické.

Plánovaný dům pro seniory – jedná se o jeho zařazení do sítě sociálních služeb Plzeňskéko kraje, který je zárukou služeb a péče pro seniory i při tom, že dům pro seniory postaví a bude provozovat soukromý provozovatel SENECURA. V nejbližších dnech o tom budou pokračovat jednání s hejtmanem Plzeňského kraje.

Dokončí se úprava malého okruhu okolo náměstí a zámku v části Parkánu, opraveny budou terasy a schody za kostelem.

Připravované akce:

  • 12.-15. března – divadelní přehlídka.
  • 3.-14. srpna – Ševčíkova akademie.
  • 23.srpna – tradiční pouť.

Na dotaz co bude s areálem bývalého Jitexu, bylo odpovězeno, že areál je nabízen k prodeji. Další firmy pro zahájení výroby se na území města nezvou, není zde pracovní síla.

Pan Zahnbauer poděkoval představitelům města za práci a pochválil, že město je uklizené a pokračuje se v jeho vylepšování.

Vyhodnoceny byly anketní lístky na cíle výletů Spolku v roce 2020, Spolek navštíví Prahu , Chotěšov a Dobříš.

Na závěr vystoupil předseda pan Zahnbauer. Poděkoval přítomným za účast na členské schůzi a pozval všechny na akce Spolku v roce 2020.

Členská schůze skončila v 16 hodin.

Zapsala : Marie Šimonová

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.