Členská schůze SRP 3.3.2024

V restauraci U Hlaváčků se 3. března 2024 sešlo 49 členů a 2 hosté. Předseda Jiří Zahnbauer zahájil schůzi, přivítal všechny přítomné členy Spolku a představitele městského úřadu Ing. Michaela Formana a Ing. Hanu Kalnou. Přivítal také pana Karla Halmla, dlouholetého člena výboru spolku, který oslavil 87let . Přednesl program schůze, který byl schválen. Poděkoval výboru spolku za práci v roce 2023 a paní Jitce Moserové za přípravu a organizaci zájezdů.

Zmínil také použití členských příspěvků, které byly v loňském roce zvýšené na 300,- Kč. Přednesl stručný přehled cen zájezdů a poplatků, které členové zaplatili a doplatek z členských příspěvků a příspěvek města. Naplánované akce v roce 2023 byly uskutečněny, byly obsazené a zajímavé:

 • Šumava –Borová Lada, pstruhová líheň, Chalupská slať.
 • Chýnovská jeskyně, Sezimovo Ústí.
 • Vysoká u Příbrami, Atom muzeum Javor, Spálené Poříčí
 • Adventní posezení – 3.12.23 skupina Jiřího Horáka Highlander & Company

Předseda navrhl změnu ve výši členských příspěvků ze 300,- zpět na 200,-Kč za rok. Paní Eva Pelešková seznámila přítomné s hospodařením v roce 2023 a rozpočtem na rok 2024. Kontrolorka Anna Krejčová potvrdila správnost vedení hospodaření. S návrhy zájezdů na rok 2024 seznámila paní Moserová . Výbor připravil 3 zájezdy:

 • 26.května –Praha – Národní technické muzeum
 • 23.června – Jemniště , Vlašim
 • 15. září – Hořovice , Brdy

Všechny akce budou ještě upřesněny.

Případné změny budou oznámeny ve skříňce rodáků u Červené brány.

Všechny přítomné pozdravil Ing Michael Forman, starosta města. Seznámil přítomné s akcemi připravovanými na rok 2024:

 • Probíhá revitalizace sídliště Blatenská u technických služeb.
 • V dubnu až červnu bude probíhat postupná oprava silnice od křižovatky na Třebomyslice na výjezdu na Klatovy a provoz bude řízen semafory.
 • Ve městě probíhá kácení nemocných a nebezpečných stromů a jsou vysazovány nové.
 • U řeky probíhá kácení stromů podle protipovodňových opaření.
 • Oprava chodníku a výměna osvětlení v Šumavské ulici směr ke smuteční síni.
 • Probíhá oprava zdi „ Agitka“ na Plzeňské křižovatce, kde bude nová zajímavá malba.

Na dotazy postupně odpovídal pan starosta a paní místostarostka Ing. Hana Kalná, která také pozdravila všechny přítomné:

 • Na revitalizace areálu Na Lipkách probíhá výběrové řízení.
 • Velký obchvat Horažďovic se bude realizovat podle financí a zájmu ministerstva dopravy a správy silnic – probíhají další přípravné práce.
 • Stavba domu pro seniory se protahuje, protože stavební firma, která měla pro společnost Sene Cura zahájit stavbu v roce 2023, zkrachovala. O dalším postupu se rozhodne v březnu 2024.
 • Ve věci opravy věže kostela na náměstí město jedná s církví. Zatím se opraví motor věžních hodin, na kterých se zastavily ručičky.
 • Na dotaz o hospodaření města paní místostarostka vysvětlila princip investic a hospodaření města. Město není zadlužené.
 • K revitalizaci sídliště u staré školy se dokončuje projektová dokumentace. Za neopravené domy ve městě zodpovídají majitelé a pokud neohrožují bezpečnost, město nikoho nemůže donutit k opravě.
 • Na hřbitově ve městě se nepočítá s parkovou úpravou.
 • Připravuje se projektová dokumentace opravy kina.

K jadernému úložišti promluvil pan starosta. Vláda rozhoduje sama bez obcí. Zatím není žádné rozhodnutí.

Na závěr schůze bylo schváleno usnesení . Předseda poděkoval všem přítomným za účast na schůzi a popřál všem zdraví a pozval na akce spolku v roce 2024.

schuze2024_1
schuze2024_3
schuze2024_2
This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.