90 let Otce Karla

Kněžský domov České Budějovice v neděli dne 6. listopadu 2011.

V předvečer devadesátin Mons. Karla Fořta, Otce Karla, se konala malá oslava v kněžském domově v Č. Budějovicích. Vedle starosty města Horažďovic Mgr. Karla Zrůbka, pana V. Trčky a delegace spolku Sušičan z Prahy byli přítomni i zástupci Spolku rodáků a příznivců Horažďovic.

Pan Jiří Zahnbauer přečetl blahopřání Spolku rodáků a Jitka Moserová, která zastoupila předsedu spolku, předala jubilantovi kalendář Horažďovic, Otavskou perlu a Farní zprávy horažďovické farnosti. Jubilant každý dárek okomentoval svými vzpomínkami. Srdečná beseda, které jednoznačně vévodil Mons. Fořt se svojí skvělou pamětí, byla velmi nenucená a na dobré společenské úrovni. Přítomní se dozvěděli mnoho zajímavého nejen z jeho života, ale i z téměř zapomenuté historie města Horažďovic . Na závěr se pod vedením jubilanta zpívala horažďovická hymna, kterou před lety složil pro junáky.

Otec Karel a starosta Horažďovic K.Zrubek

Otec Karel a starosta Horažďovic K.Zrubek

Rodáci přejí Otci Karlovi

Rodáci přejí Otci Karlovi

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.