Přednáška: Afghánistán – včera a dnes

Každý rok na státní svátek 28.10. připravuje výbor SRP přednášku nebo besedu.

Letos, na pátek 28.10.2011 jsme požádali významného rodáka a člena našeho spolku RNDr. Milana Daniela DrSc., který s námi v létě oslavil 80. narozeniny, aby nám pověděl něco ze své bohaté výzkumné a cestovatelské činnosti. Na sváteční odpoledne pro nás připravil velmi zajímavou přednášku o první horolezecké expedici do Afganistanu, které se v roce1965 zúčastnil. Ze současného pohledu byla expedice velmi riskantní a nebezpečná. V době, kdy máme k dispozici snímky z družic a spojení mobilními telefony po celém světě, nám přijde velmi odvážné vypravit se do hor Afganistánu bez pořádné mapy a jakéhokoli zabezpečení. Pan Daniel nám podrobně popsal celou cestu i se všemi komplikacemi, které během cesty museli řešit.Vyprávění do- kreslovaly pěkné snímky, pořízené tehdejší technikou a převedené do elektronické podoby. Na závěr přednášky se zmínil o současném Afganistánu, kde pracovala jeho dcera .

Také odpověděl na dotazy o klíšťatech a nemocech, které přenášejí. To je vědecký obor, kterému se se svojí manželkou věnuje celý život.

43 členů i nečlenů spolku vyslechlo pozorně přednášku, kterou pan RNDr. Daniel přednesl bez jediného přeřeknutí. Předmětem diskuse po ukončení přednášky byla horší slyšitelnost v zadní části místnosti. Výbor bude řešit případné použití mikrofonu při dalších akcích. Za 13 let spolku to nebylo zapotřebí.

Přednáška byla důstojným připomenutím státního svátku České republiky – výročí vzniku Československa.

RNDr. Milan Daniel DrSc.

RNDr. Milan Daniel DrSc.

Pozorní posluchači

Pozorní posluchači

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.