Valná hromada SRP 5. ÚNORA 2012

První neděli v únoru se ve 14:30 v restauraci U Hlaváčků sešlo na Valné hromadě 59 členů SRP. Valnou hromadu zahájil předseda spolku pan František Moser. Omluvil nepřítomné členy a vyřídil pozdravy od některých členů, pí Chvátalové, pp.Ležáka, Prunera a dalších. Vzpomenul zesnulých členů p. J. Jedličky a Mgr. J. Petruse.

Členové výboru spolku poblahopřáli jubilantům paní M. Hanzlíkové a A. Matějovičové a pánům Fr. Motykovi a J. Zborníkovi, kteří se dožívají v těchto dnech 80 let. Dále připomněli, že se v letošním roce dožijí jubilea další členové SRP pp. Mazour 80 a Novotný 85 let.

Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda F. Moser minulý rok.

Uskutečnily se všechny plánované akce a ještě jedna navíc. Průměrná účast byla 47 osob. To je prozatím nejvyšší účast od obnovy spolku před 13 lety!

V současné době má spolek 123 členů.

Poděkoval všem členům výboru a všem, kteří pomáhali. Místopředsedovi K. Lukešovi za péči o skřínku i o akce spolku, panu J. Preslovi za fotodokumentaci , jednatelce M. Šimonové za vedení webových stránek, K. Halmlovi za články do OBZORU, ale zvláště pak za „distribuci“ VĚSTNÍKŮ. Poděkoval za velkou péči o hospodaření a vyúčtovávání dotací pí A. Křesákové. Revizorům p. H. Motykové a p. J. Zahnbauerovi za různé připomínky a panu St. Jůdovi za perfektní spolupráci (vč. promítání).

Opětně byla připomenuta obnova dvou vycházkových okruhů v péči Klubu českých turistů Horažďovic a SRP (manželé Šimonovi a Moserovi).

Účastníci valné hromady spolku byli také seznámeni s hospodařením spolku v roce 2011 a se zprávou revizní komise.

Po zprávách o roce 2011 byly promítnuty internetové stránky SRP. V další části valné hromady seznámil předseda všechny přítomné s plánem připravovaných akcí na rok 2012 (jsou samostatnou přílohou), navrhl ukončit členství členům, kteří neplatí příspěvky a připomínat životní jubilea členům od 80 let /85, 90/.

Paní Křesáková seznámila přítomné s a rozpočtem na rok 2012.

V diskusi Paní Božena Saláková poděkovala předsedovi panu Moserovi za práci ve spolku v roce 2011. Pan Lukeš poděkoval zahradnictví Vesna za květinové dary pro jubilanty. Pan Kropáček navrhl pozvat pana Vašků na besedu– Fotografie staveb v okolí města. Po diskusi pan Jůda promítl reportáž ze slavnosti koní, kam se letos plánuje výlet.

Po schváleném usnesení VH poděkoval předseda přítomným za účast na VH i akcích spolku v roce 2011 a pozval všechny na akce v roce 2012.

Zahájení valné hromady

Zahájení valné hromady

Blahopřání paní Hanzlíkové

Blahopřání paní Hanzlíkové

Blahopřání paní Matějovičové

Blahopřání paní Matějovičové

Blahopřání panu Motykovi

Blahopřání panu Motykovi

Blahopřání panu Zborník

Blahopřání panu Zborník

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.