Beseda s Ing. Petrem Koutským

Na neděli 18.března 2012 domluvil výbor besedu s Ing Petrem Koutským,  správcem horažďovické farnosti.
Svatí našeho Prácheňského kraje – téma vyprávění, keré si připravil P. Koutský.
Ve 14.30 v Restauraci U Hlaváčků přivítal všechny přítomné i pana Koutského předseda spolku pan Moser. Členové výboru popřáli panu Stanislavu Mazourovi k 80. narozeninám.
Přes teplé počasí, které spíš lákalo na výlet nebo na zahrádku se sešlo 39 posluchačů. „Otec Petr“ jak ho oslovil pan Moser nejprve rozebral význam slova světec.
Světci – posvítili na nosné hodnoty života.
Dle Matoušova Evangelia – svatí jsou výkvětem lidstva, ideálními služebníky Božími.
Seznámil nás se životním příběhem 12 osobností, kteří svým postojem a způsobem života toto naplnili. Žili v kraji od Nepomuka přes Chelčice, Strašín, Nezamyslice, Sušici až po Kvildu.
Dověděli jsme se příběh Svatého Gorazda – patrona města Horažďovic, Svatého Vintíře, který žil v 10-11 století na Dobré Vodě u Hartmanic, Sv. Jana Nepomuckého, Faráře z Bukovníka, který byl upálen při obléhání hradu Rábí za husitských válek.
Seznámil nás také příběhem Albrechta Vojtěcha z Chanovic – Jezuity a lidového misionáře, znalce a obhájce českého jazyka, Petra Chelčického z Chelčic, zakladatele Českých Bratří, Martina Strakonického ze Strašína, kapucínů ze Sušice, kteří se tam opět věnují činnosti , školských sester de ND z Horažďovic,o jejich současném působení jsme se dověděli od sestry Gratie v dubnu 2011 i Václava Klementa Petra ze Sušice, který věřil, že podstatná je dobrá výchova mládeže.
Připomněl také duchovní, kteří zahynuli v době II. světové války, protože se vzepřeli Hitlerovi: páter Rainyš z Kvildy a Josef Jílek z Katovic, jenž zachraňoval lidi před koncentračním táborem. Posledním byl páter Jan Hrbek z Nezamyslic, který byl zatčen v roce 1959 a zemřel ve vězení 1963.
V další části odpoledne odpověděl „otec Petr“ na dotazy přítomných ohledně pohřbů z kostela na hřbitově i křtu dětí nepokřtěných rodičů.

Odpoledne se vydařilo. Všichni přítomní poznali, že Ing Petr Koutský není jen místní farář a správce farnosti, ale také příjemný člověk.

Předseda SRP přivítal účastníky besedy

Předseda SRP přivítal účastníky besedy

Stanislav Mazour slaví 80. narozeniny

Stanislav Mazour slaví 80. narozeniny

Ing. Petr Koutský

Ing. Petr Koutský

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.