Beseda s vrchním zvoníkem katedrály sv. Víta v Praze, Tomášem Stařeckým.

Státní svátek 28. říjen 2013 oslavili Rodáci besedou s vrchním zvoníkem katedrály sv. Víta v Praze, Mgr.Tomášem Stařeckým .

Na začátku besedy pan předseda spolku Zahnbauer a pan Lukeš popřáli všechno nejlepší členům spolku paní Libuši Fišerové k 80. narozeninám a panu Františku Pojerovi k 85. narozeninám.

Pan Stařecký pak předal cenu Horažďovické zvony členům spolku, kteří se nejvíce zasloužili o obnovu všech čtyř zvonů kostela sv. Petra a Pavla v Horažďovicích.

Cena byla udělena Msgr. Karlu Fořtovi, panu Karlu Halmlovi, panu Václavu Trčkovi, Ing. Karlu J. Němcovi CSc. a In memoriam panu Františku Moserovi.

Potom začal pan Tomáš Stařecký svoje velmi zajímavé povídání doprovázené promítáním obrázků. Přítomné seznámil s historií všech sedmi zvonů na svatoštěpánské zvonici katedrály sv. Víta.

Na zvony se zvoní ručně. Pokud se zvoní na všechny zvony, musí se sejít jedenáct zvoníků, z toho čtyři zvoní na největší zvon Zikmund. Toto je pouze při výjimečných svátcích a událostech. Jinak se zvoní každou neděli v 10 a ve 12 hodin na šest menších zvonů.

Pan Stařecký vyprávěl o tom, jak se můžou zájemci o zvonění stát zvoníky. Dva roky trvá, než dostanou Tovaryšský list a po dalších letech Dekret řídícího zvoníka. Teď je na Svatoštěpánské zvonici celkem devatenáct zvoníků různého civilního zaměstnání, kteří tuto práci dělají s velkým nadšením a zdarma.

Vyprávěl také o návštěvách známých osobností, kteří přicházejí na zvonění. Ať to byl Václav Klaus, Miroslava Němcová, nebo královský zvoník z Londýna. Prof. Tomáš Halík chodí vždy na Novoroční zvonění . Kardinál Duka zve všechny zvoníky dvakrát ročně na oběd a pivo.

Vyprávění bylo velmi zajímavé a charismatický Tomáš Stařecký zaujal 50 pozorných posluchačů, kteří se sešli na státní svátek v restauraci u Hlaváčků.

Autorem fotografií je Jaroslav Presl.

Gratulace paní Fišerové

Gratulace paní Fišerové

Gratulace panu Pojerovi

Gratulace panu Pojerovi

Cena pro pana Trčku

Cena pro pana Trčku

Cena pro pana Halmla

Cena pro pana Halmla

Cena pro pana Mosera, přebírá paní Moserová

Cena pro pana Mosera, přebírá paní Moserová

Posluchači U Hlaváčků

Posluchači U Hlaváčků

Výklad vrchního zvoníka

Výklad vrchního zvoníka

Charismatický Tomáš Stařecký

Charismatický Tomáš Stařecký

This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.