Členská schůze SRP 17. února 2019

V neděli 17. února 2019 se 51 členů spolku sešlo na členské schůzi v restauraci U Hlaváčků.

Předseda Jiří Zahnbauer přivítal všechny přítomné členy spolku a představitele městského úřadu Ing. Michaela Formana a Ing. Hanu Kalnou a seznámil všechny s programem schůze. Zprávu o akcích spolku v roce 2018 přednesl předseda J. Zahnbauer, o všech jsme psali na webových stránkách. Plánovanou návštěvu městského muzea uskutečnili členové individuálně 28. října, kdy byl umožněn bezplatný vstup ke 100. výročí republiky.

V roce 2018 měl spolek 125 členů.

Eva Pelešková přednesla zprávu o hospodaření spolku v 2018 a podala návrh rozpočtu na rok 2019. Marie Šimonová přednesla revizní zprávu revizorky Anny Krejčí, která se pro nemoc omluvila.

Program na rok 2019 přednesl pan Zahnbauer. Připraví se 3 zájezdy podle návrhů přednesených a vybraných na členské schůzi a 3 besedy.

Návrhy na besedy: duben – p. Josef Chalupný, říjen a prosinec – program bude doplněn.

Návrh na besedu s Petrem Jablonským, p. Václavem Chaloupkem nebo Přemyslem Čechem bude ještě projednán.

Rozdány byly anketní lístky se 4 návrhy a popisy výletů v roce 2019.

Pak byla zahájena diskuse.

Na úvod přečetl pan předseda pozdrav od pana Karla Ležáka ze Slaného, který se již nemohl účastnit schůze.

Pak pozdravil všechny přítomné Ing. Michael Forman, starosta MÚ, a seznámil je s akcemi, které nyní probíhají ve městě. Rekonstrukce obecního domu v Třebomyslicích, 2. část revitalizace sídliště Šumavská.

Připravuje se rekonstrukce Sokolovny, úprava Parkánu, Lipek, chodníků a další úpravy infrastruktury.

Pokračují přípravné práce pro Dům pro seniory. Je připravena opravená projektová dokumentace, aby se snížily investiční náklady. Bude podána žádost o dotaci na stavbu Domu pro seniory, která v loňském roce vůbec nebyla vypsána. Předpokládá se, že se v roce 2019 dopracují veškeré přípravy a v roce 2020 bude stavba zahájena.

Paní místostarostka Ing. Hana Kalná seznámila přítomné se Ševčíkovou akademií, novým projektem, který bude v létě probíhat ve městě.

Pak členové spolku pokládali dotazy představitelům města.

  • Bude se plynofikovat sídliště Jiráskova ulice? — V sídlišti Jiráskova se počítá s celkovou rekonstrukcí, podle projektu bude v každém domě plynová kotelna.
  • Jak bude pokračovat cyklostezka do Velkých Hydčic? — Připravuje se projektová dokumentace ve spolupráci s Velkými Hydčicemi a Malým Borem. Během roku 2019 by měla být připravena realizace. Cyklostezka směrem na Střelské Hoštice není aktuální. Hoštice nemají finance.
  • Co bude s kinem? — Na kino byla vypsaná architektonická soutěž se zadáním: kinosál, knihovna, vnitřní dětské hřiště, kavárnička a klubovna. Sešlo se více než 40 návrhů. 6+1 bylo vybráno do dalšího kola. Vítězné návrhy budou zveřejněny po uzavření 2. kola.

Vyhodnoceny byly anketní lístky na cíle výletů spolku v roce 2019. Spolek navštíví Barrandov, Průhonice, Manětín, Stráž nad Nežárkou a Helfenburk.

Na závěr vystoupil předseda pan Zahnbauer. Poděkoval přítomným za účast na členské schůzi a pozval všechny na akce spolku v roce 2019.

Zapsala : Marie Šimonová

This entry was posted in Organizace spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.