Advent 2022 – Beseda o Myanmaru

Výbor spolku požádal svého člena Josefa Chalupného, aby ze své bohaté zásoby fotografií z cestování po celém světě připravil na první adventní neděli 27.11.2022 pro rodáky přednášku.

Pepa se rozhodl pro stát Myanmar , který čtyřikrát navštívil v letech 2003 až 2016.

V neděli odpoledne se v restauraci U Hlaváčků sešlo 35 posluchačů.

Všechny přivítal předseda spolku Jiří Zahnbauer, poděkoval za účast na akcích v roce 2022, popřál všem zdraví a v této neklidné době klidné vánoce a pohodu.

Pak již cestovatel a fotograf zahájil svou přednášku.

Myanmar, dříve Barma, leží v jihovýchodní Asii. Sousedními státy jsou Bangladéš, Indie, Čína, Laos a Thajsko. Úředním jazykem je barmština. Převážná většina obyvatel se hlásí k buddhismu.

V roce 1948 zde byla vyhlášena samostatnost. V zemi neustále probíhaly boje o moc od relativního uvolnění až po tvrdou vládu vojenské moci od roku 2021.

V dnešní době tam české ministerstvo nedoporučuje vůbec cestovat.

Myanmar je směsice národností i náboženství . Pepa vyprávěl o cestování různými dopravními prostředky, ubytování pouze v místech státem povolených . Hovořil o poměrech v bývalém hlavním městě Rangúnu, kde bylo možné ještě vnímat starou koloniální atmosféru. O zvycích místních obyvatel čistit si ráno všechny útroby. Vařit a pracovat na ulici. Na venkově zaměstnávat malé děti. Stavby, komunikace i železnice jsou ještě z koloniální doby a nikdo je za celou dobu neobnovuje, pouze udržuje v provozu. Autobusy i auta se rozpadají a cestování je jedním slovem peklo.

Místní strava je pro Evropana hrozně mastná a pálivá. Všechno se vaří pouze na ohništi a hygieně se pozornost nevěnuje. Dominantní náboženství je budhismus. Chlapci, ale i dívky vstupují do kláštera, kde jim oholí hlavu a nějakou dobu se v klášteře učí. Každý den ráno dělají obchůzku a z darů obyvatel jsou živi. Je to i příjem kláštera.

Pokud běloch požaduje nějaké povolení nebo službu, musí tvrdě zaplatit.

Těžko srovnávat poměry v jihovýchodní Asii a Evropě. Když se ale člověk dostane do takové země, uvědomí si, kolik našich starostí je nedůležitých a jak se máme tady dobře.

Pan Josef Chalupný vyprávěl zajímavě a na všechny dotazy posluchačů odpověděl. Fotografií a příběhů má v zásobě tolik, že mu musel pan předseda připomínat, že je čas skončit.

Spolek rodáků touto přednáškou ukončil akce v roce 2022.

Výbor přeje všem rodákům a přátelům města Horažďovic klidné Vánoce a v roce 2023 pevné zdraví a těší se na setkání na akcích spolku.

Josef Chalupný
Josef Chalupný
Rodáci sledují výklad
Rodáci sledují výklad
Rodáci sledují výklad
Rodáci sledují výklad
This entry was posted in Akce spolku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.